Strong field

Poredak

Poredak možete skinuti u pdf-u ovdje
Poredak nakon 6. meča možete skinuti u pdf-u ovdje
Finalni poredak možete skinuti u pdf-u ovdje

Rezultati prvog meča ovdje
Rezultati drugog meča ovdje
Rezultati trečeg meča ovdje
Rezultati četvrtog meča ovdje
Rezultati petog meča ovdje
Rezultati šestog meča ovdje
Rezultati sedmog meča ovdje
Rezultati osmog meča ovdje
Rezultati devetog meča ovdje

Popis parova sa dodijeljenim brojevima:

1. Goran Borevković – Kiril Marinovski
2. Davor Raše – Dino Rašić
3. Mate Meštrić – Luka Žunić
4. Tomislav Šašek – Sandra Tomljanović (Ben Handley Pritchard)
5. Jurica Carić – Branko Refi
6. Marina Pilipović-Vedran Zorić (Ognjen Staničić)
7. Mario Muštra – Milko Pravdić
8. Sandra Probst-Richard Probst (Alexandar Hydes)
9. Luka Donđivić -Matej Ivančić
10. Darko Šeremet – Ratko Šimić

Raspored po kolima:

1. meč: 25.3. 19.00
1. Borevković-Marinovski vs. Raše-Rašić
2. Šeremet-Šimić vs. Meštrić-Žunić
3. Šašek-Tomljanović vs. Donđivić-Ivančić
4. Carić-Refi vs. Probst-Probst
5. Pilipović-Zorić vs. Muštra-Pravdić

2. meč: 25.3. 20.15
1. Meštrić-Žunić vs. Borevković-Marinovski
2. Šašek-Tomljanović vs. Raše-Rašić
3. Šeremet-Šimić vs. Carić-Refi
4. Donđivić-Ivančić vs. Pilipović-Zorić
5. Probst-Probst vs. Muštra-Pravdić

3. meč: 25.3. 21.30
1. Borevković-Marinovski vs. Šašek-Tomljanović
2. Meštrić-Žunić vs. Carić-Refi
3. Pilipović-Zorić vs. Raše-Rašić
4. Muštra-Pravdić vs. Šeremet-Šimić
5. Probst-Probst vs. Donđivić-Ivančić

4. meč: 1.4. 19.00
1. Carić-Refi vs. Borevković-Marinovski
2. Pilipović-Zorić vs. Šašek-Tomljanović
3. Meštrić-Žunić vs. Muštra-Pravdić
4. Raše-Rašić vs. Probst-Probst
5. Šeremet-Šimić vs. Donđivić-Ivančić

5. meč: 1.4. 20.15
1. Borevković-Marinovski vs. Pilipović-Zorić
2. Carić-Refi vs. Muštra-Pravdić
3. Probst-Probst vs. Šašek-Tomljanović
4. Donđivić-Ivančić vs. Meštrić-Žunić
5. Šeremet-Šimić vs. Raše-Rašić

6. meč: 1.4. 21.30
1. Muštra-Pravdić vs. Borevković-Marinovski
2. Probst-Probst vs. Pilipović-Zorić
3. Carić-Refi vs. Donđivić-Ivančić
4. Šašek-Tomljanović vs. Šeremet-Šimić
5. Meštrić-Žunić vs. Raše-Rašić

7. meč: 8.4. 19.00
1. Borevković-Marinovski vs. Probst-Probst
2. Muštra-Pravdić vs. Donđivić-Ivančić
3. Šeremet-Šimić vs. Pilipović-Zorić
4. Raše-Rašić vs. Carić-Refi
5. Meštrić-Žunić vs. Šašek-Tomljanović

8. meč: 8.4. 20.15
1. Donđivić-Ivančić Borevković-Marinovski
2. Šeremet-Šimić Probst-Probst
3. Muštra-Pravdić Raše-Rašić
4. Pilipović-Zorić Meštrić-Žunić
5. Carić-Refi Šašek-Tomljanović

9. meč: 8.4. 21.30
1. Borevković-Marinovski Šeremet-Šimić
2. Donđivić-Ivančić Raše-Rašić
3. Meštrić-Žunić Probst-Probst
4. Šašek-Tomljanović Muštra-Pravdić
5. Carić-Refi Pilipović-Zorić

POSEBNE PROPOZICIJE STRONG FIELD

Definicija i format natjecanja

 1. Strong field (SF) je elitno parsko natjecanje sa IMP/VP obračunom.
 2. Osnovni format natjecanja je Round Robin, koji se, osvisno o broju parova, može igrati u skupinama (ako je 8, 12 ili 14 parova);  ili na cjelokupnom broju parova (10 ili 16 parova).
 3. Formati s obzirom na broj parova:
  8 parova: 1 kolo (RR u grupi od 4-mečevi 10 bordova); 2 kolo (RR top 4 i RR ostali, mečevi na 10 bordova).
  Prijenos svi mečevi.
  10 parova: 3×3 kompletan RR, mečevi na 10 bordova
  12 parova: 1 -2 kolo RR sa drugom grupom (6 mečeva na 10 bordova); treće kolo (RR (RR top 4 i RR-5-8 i RR-9-12, mečevi na 10 bordova).
  Prijenos svi mečevi.
  14 parova: nije jasno
  16 parova: 5×3 kompletan RR, mečevi na 10 bordova .
 4. Igra se u The Movie Pub-u, srijedama, s početom u 19.00 sati.
 5. Organizator, uz konzultaciju s igračima, odlučuje kojim će se srijedama igrati, te hoće li biti pauzi između kola/ciklusa.
 6. SF igra se u ciklusima od 9-15 mečeva na 8-10 bordova.
 7. Ciklus se sastoji od kola, a kola (3-5), od mečeva (3).
 8. Mečevi se obračunavaju na 20:0 kontinuiranoj IMP/VP skali za 10 bordova.
 9. Organizator odlučuje o maksimalnom broju parova u pojedinom ciklusu.
 10. Bilo koji par može se prijaviti na ovo natjecanje. Organizator ima diskrecijsko pravo odbiti pojedini par bez navođenja konkretnih razloga.
 11. Prije prijavljeni parovi imaju prednost pri ostvarivanju nastupa.
 12. Pozicija para u pojedinom meču određena je njegovim startnim brojem.Startni broj određuje se slučajno, ždrijebom.
 13. Organizator će paziti da svaki par igra (pod)jednak broj puta na liniji sa svakim drugim parom.
 14. Obračun je „butler“ sa dva odbaca (najveći i najmanji rezultat na bordu).
 15. Svaki par može imati neograničen broj zamjena jednog ili oba igrača. Zamjene su moguće i za dio meča (npr. igrač zna da će kasniti na početak turnira).
 16. Igra se sa dupliciranim bordovima.
 17. Igra se sa screenovima.
 18. Ovisno o procjeni organizatora, igra se sa ili bez Bridge-mate-a. Ukoliko se igra bez Bridge-mate-a, NS je dužan predati potpisanu cedulju sucu po završetku meča. Ukoliko se igra sa Bridge-mate-ima, NS je dužan unijeti sve rezultate, točno upisati kontrakte, izvođača , ataku i broj štihova.
 19. Meč se igra 70 minuta, a pauza između mečeva je 5 minuta.
  Satnica:
  19.00-20.10 – prvi meč
  20.15-21.25 – drugi meč
  21.30-22.40 – treći meč
 20. Rezultati i obavijesti vezane uz ovo natjecanje bit će objavljivani na web stranici kluba: www.jtz.club.

Tehničke odredbe: dolasci, vrijeme, disciplina

 1. Igrač/par koji ne može doći na pojedini meč, dužan je osigurati zamjenu.
 2. Ukoliko par/igrač ne može osigurati zamjenu, to treba prijaviti organizatoru što prije, na telefon 099 666 8877 (Tihana). Organizator će nastojati pronaći zamjenu.
 3. Ako par ne nastupi, niti ne nađe zamjenu, dobiva 0 VP po meču, a meč se obračunava:
  1. 12:0
  2. Prosječni VP do tada odigranih mečeva para kojemu nije došao protivnik :0
  3. Prosječni VP do tada odigranihmečeva protivnika para koji nije došao:0
 • Što god je povoljnije za par kojemu nije došao protivnik
 1. U slučaju kašnjenja na meč, igrači će pokušati odigrati meč. Ukoliko meč nije završen na vrijeme, neodigrani bordovi se obračunavaju +3/-3 u korist para koji nije kasnio.
 2. U slučaju kašnjenja za vrijeme igre, igrači koji primijete da protivnik bezrazložno troši vrijeme, trebaju pozvati suca kako bi se zaštitili. Sudac ostaje za stolom i procjenjuje ispravnost navoda. Bez sudačke intervencije u meču koji ne bude odigran na vrijeme, neodigrani bordovi obračnavaju se -3/-3.
 3. U slučaju sjedanja na pogrešne linije, meč se obračunava, a oba para se kažnjavaju sa -2VP-a.
 4. Odlazak od stola za vrijeme meča moguć je uz odobrenje protivnika.
 5. Ukoliko čitav stol čeka bordove (imaju viška vremena), smiju sporazumno otići od stola. Međutim, ni u kojem slučaju ne smiju razgovarati o bordovima ili stvarati buku.
 6. Kibici su dozvoljeni ukoliko imaju dozvolu svih igrača za stolom. Pravila o razgovoru vrijede i za kibice. Kibic se automatski udaljuje iz sale ako komentira bord ili glasnije govori. Kibic mora sjediti.
 7. Bezobrazno i/ili agresivno ponašanje se kažnjava. Pod time podrazumijevamo: uvredljive ili ironične riječi upućene partneru, protivniku ili bilo kome drugome u sali gdje se igra; bilo kakav oblik fizičke agresije.
  1. Prvi put: opomena
  2. Drugi put: 0,5 VP kazne
  3. Treći i svaki idući put: 1 VP kazne

Veći prekršaji ovog tipa upućuju se disciplinskoj komisiji kluba.

 1. Ukoliko igrač primijeti da bi situacija mogla eskalirati u svađu, dužan je pozvati suca. Ukoliko se, i ako je provociran upusti u svađu, postaje sukrivac. Ukoliko se za stolom razvije svađa ili polemika koja narušava mir u sali, oba para se, bez prethodnog upozorenja kažnjavaju sa po 1 VP.

Suđenje

 1. Igrači trebaju maksimalno nastojati spriječiti i anulirati moguće iregularnosti. Na primjer, ako su za stolom primijetili nešto neobično, treba pozvati suca, ali ga zamoliti da mu situaciju objasne nasamo, tako da drugi igrači ne čuju.
 2. Igrač treba pozvati suca u trenutku kada primijeti iregularnost.
 3. Jednostavne sudačke odluke rješavaju se po pravilniku na licu mjesta, a složenije odluke upućuju se EBL sucima, te se odluka objavljuje u roku od tjedan dana. U ovom slučaju igrači su dužni pismeno, na engleskom, iznijeti svoje viđenje problema.
 4. Pri obračunu butler-a, odluke koje nisu riješene na licu mjesta, ili su riješene split scorom ili drugim rezultatom koji se ne može uvrstiti u tablicu za izračun – odbacuju se zajedno sa 2 standardna odbaca.
 5. Vrijeme za podnošenje službene žalbe na rezultat (npr. krivo unesen ili obračunat bord) jest 10 minuta nakon kraja svakog kola (igrači će dobiti ispis rezultata sa datumima). Samo u iznimnim slučajevima bit će moguće naknadna promjena rezultata.
 6. Podnošenje naknadne žalbe na iregularnost za stolom (kasnije uočena iregularnost u objašnjenju licita protivnika, i sl.) jest do 14.00 sati idućeg dana. Naknadna žalba mora biti u potpunosti opisana i objašnjena te zaprimljena na mail tihana@pilar.hr .
 7. Renons se ne kažnjava sam po sebi. Ukoliko je renons doveo do promjene igre protivnika, te mu je ista naštetila, sudi se u korist nedužne strane (pretpostavlja se da bi igrač odabrao najbolju moguću liniju igre).
 8. Atakira se zatvoreno. Ukoliko su igrači oba para mogli spriječiti ataku s krive strane (jedan je atakirao, a drugi je digao skrin), ataka se prihvaća.
 9. Igrač ne smije:
  1. „prtljati“ po bidding boxu za vrijeme licitacije (izvući licitku, pa je vratiti)
  2. „prtljati“ po kartama za vrijeme igre (izvuči prvo jednu kartu, pa drugu)
 10. Ovi prekršaji kažnjavaju se:
  1. Prvi put: opomena
  2. Drugi put: 0,5 VP kazne
  3. Treći I svaki idući put: 1 VP kazne
 11. Igrač uvijek treba nastojati ostvariti za sebe najbolji mogući rezultat. Kršenje ove odredbe vodi k isključivanju s turnira i te se igrač upućuje na disciplinsku komisiju kluba.

Sistem i odstupanja od sistema

 1. Svi sistemi su dozvoljeni.
 2. Par koji igra neuobičajeni sistem ili metode, dužan je isti prijaviti organizatoru. Organizator odlučuje treba li par ponuditi obranu.
 3. Parovi koji igraju neuobičajene sisteme ili konvencije trebaju imati 2 primjerka konvencijske karte i jedan primjerak sistema. Konvencijske karte i sisteme mogu pohraniti kod suca, a u posebnim slučajevima i isprintati prije meča.
 4. Parovi koji igraju neuobičajeni sistem (jaki tref, 4 karatni major, slabi bezadut, transfere i sl.) trebaju protivnike upozoriti na osnovne principe prije početka meča.
 5. U slučaju da par nije poštovao točke 23-25, a sudac procijeni da je došlo do štete, sudi se protiv istog para, a par se može i dodatno proceduralno kazniti, o čemu odlučuje organizator.
 6. U slučaju da par nije poštovao točke 23-25, ali nije došlo do štete, par se upozorava, a pri opetovanom upozoravanju par se kažnjava (-1 VP za svako ponovno nepoštivanje odredbi)
 7. Blef je dozvoljen na svim pozicijama i u svim otvorima;
 8. Par koji učestalo blefira dužan je o tome obavijestiti protivnike;
 9. Par koji često odstupa od sistema (npr. otvaranje 1NT sa manje poena i dužom bojom, otvaranje 4-karatnog majora ili W2 sa 4-5 karata, ako nije sistemski i sl.) kada dođe u situaciju u kojoj se blef ili odstupanje javljaju češće, dužan je, tijekom licitacije, upozoriti protivnike;
 10. Kako bi se zaštitili od sustavnog blefa igrači trebaju pozvati suca (najbolje nakon meča) i opisati situaciju u kojoj su primijetili protivnički blef, a sudac o tome treba voditi evidenciju;
 11. Za nepoštivanje točaka 29-30, par se 1. put upozorava, a nakon toga par se proceduralno kažnjava sa po -1 VP po prekršaju;

Glasno razgovaranje i razgovaranje o bordovima

 1. Pod glasnim razgovorom podrazumijeva se razgovor koji mogu čuti igrači za najbližim stolom. Dakle, ne priječimo da igrač tu i tamo prozbori tijekom meča,  ali: U potpunosti se treba suzdržati komentiranja odigranih bordova. Prilikom razgovora o drugim temama treba maksimalno spustiti glas.
 2. Glasno razgovaranje odnosi se i na razgovor na šanku nakon odigranog meča, a dok drugi još igraju.
 3. Diskutiranje bordova se kažnjava.  Glasno razgovaranje općenito se kažnjava.
 4. Svaki igrač je dužan prijaviti sucu ako je čuo prepričavanje borda s drugog stola, i to čim je čuo, čak i ako se radi o bordu koji je već igrao.
 5. Glasno razgovaranje (ili drugi glasni zvukovi, npr. smijanje) koje ne uključuje diskutrianje o bordovima kažnjava se:
  1. Prvi put: opomena
  2. Svaki sljedeći put: 0.5 VP
 6. Razgovor o bordu bez posljedica
  1. Prvi put: opomena
  2. Drugi put: 0,5 VP kazne
  3. Treći put: 1 VP kazne
  4. Četvrti i svaki sljedeći put: 2 VP kazne
 7. Razgovor o bordu s posljedicama
  1. Prvi put: 0,5 VP kazne
  2. Drugi put: 1 VP kazne
  3. Treći i svaki sljedeći put: 2 VP kazne
 8. U slučaju da je igrač čuo bord primjenjuju se sljedeće odredbe:
  1. Ako je moguće prilagođavaju se pozicije tako da nedozvoljena informacija nema utjecaj
  2. Bord se promiješa
  3. Dozvoljava igru ako smatra da nedozvoljena informacija neće utjecati, a ako ipak zaključi da je mogla utjecati prilagodi rezultat
  4. Dodijeljuje prilagođeni rezultat
 9. Zvonjava mobitela i drugih aparata za vrijeme meča kažnjava se:
  1. Prvi put: opomena
  2. Drugi put: 0,5 VP kazne
  3. Treći  I svaki idući put: 1 VP kazne

Alerti

Što alertirati možete pročitati ovdje

Uplate i nagrade

 1. Uplata je 50 Kn po igraču po terminu, a uplata za sva kola plaća se pri prvom nastupu.
 2. Poredak se ostvaruje s obzirom na VP. Ukoliko dva para imaju isti broj VP-a gleda se sljedeće:
  1. Direktan meč
  2. Broj IMP-ova
  3. Dijeljenje mjesta
 3. Nagrade su sljedeće:

10 parova:

 1. Mjesto: 1.000,00 Kn
 2. Mjesto: 800,00 Kn
 3. Mjesto: 500,00 Kn

16 parova:

 1. Mjesto: 3.000,00 Kn
 2. Mjesto: 2.000,00 Kn
 3. Mjesto: 1.000,00 Kn

Za ostale formate, nagrade će biti objavljene naknadno.

 1. Službeni plasman nakon natjecanja objavljuje se dan nakon turnira ili tjedan dana nakon turnira (ako je bilo sudačkih odluka koje je trebalo uputiti na EBL), te se isplaćuju nagrade.

Za klub,

Tihana Brkljačić

Ove propozicije tumači natjecateljska komisija turnira: Tihana Brkljačić, Ognjen Staničić, Tvrtko Perković