Parska liga 2017/18 – 3. Ciklus – Poredak

PARSKO PRVENSTVO KLUBA 3. CIKLUS 2017/18

Poz. Igrač 1. kolo 2.kolo 3.kolo 4.kolo 5.kolo 6.kolo 7.kolo 8.kolo Total
1 Zorana Vidić 58,33 53,57 61,46 58,84 0,00 0,00 0,00 0,00 232,20
2 Kristian Sentić 58,33 53,57 61,46 40,80 0,00 0,00 0,00 0,00 214,16
3 Nenad Gaćeša 44,91 51,19 56,79 51,54 0,00 0,00 0,00 0,00 204,43
4 Želimir Kern 44,91 51,19 56,79 51,54 0,00 0,00 0,00 0,00 204,43
5 Vesna Landripet 40,74 50,60 36,25 54,64 0,00 0,00 0,00 0,00 182,23
6 Jurica Maričić 55,09 35,71 55,89 35,17 0,00 0,00 0,00 0,00 181,86
7 Branko Jeger 0,00 52,38 56,79 54,64 0,00 0,00 0,00 0,00 163,81
8 Ivan Urli 54,17 0,00 51,43 53,69 0,00 0,00 0,00 0,00 159,29
9 Boris Karaman 54,17 0,00 51,43 53,69 0,00 0,00 0,00 0,00 159,29
10 Domina Vusio 0,00 50,60 41,61 52,76 0,00 0,00 0,00 0,00 144,97
11 Goranka Rorzecer 38,43 0,00 41,61 40,80 0,00 0,00 0,00 0,00 120,84
12 Toni Vidović 62,04 0,00 0,00 54,67 0,00 0,00 0,00 0,00 116,71
13 Damir Čusak 0,00 56,55 0,00 56,94 0,00 0,00 0,00 0,00 113,49
14 Tihana Brkljačić 62,04 0,00 0,00 51,01 0,00 0,00 0,00 0,00 113,05
15 Robert Jurilj 52,31 0,00 0,00 59,54 0,00 0,00 0,00 0,00 111,85
16 Zoran Šimec 52,31 0,00 0,00 59,54 0,00 0,00 0,00 0,00 111,85
17 Vjeran Zaninović 0,00 52,38 56,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109,17
18 Salih Suljagić 50,93 0,00 0,00 54,61 0,00 0,00 0,00 0,00 105,54
19 Slavica Glad 50,93 0,00 0,00 54,61 0,00 0,00 0,00 0,00 105,54
20 Luka Žunić 0,00 0,00 55,89 46,02 0,00 0,00 0,00 0,00 101,91
21 Zoran Majerić 40,74 50,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,34
22 Milko Pravdić 55,09 35,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,80
23 Ivan Petković 0,00 0,00 0,00 58,84 0,00 0,00 0,00 0,00 58,84
24 Mate Meštrić 0,00 0,00 0,00 57,84 0,00 0,00 0,00 0,00 57,84
25 Tamara Rinkovec 0,00 0,00 0,00 57,84 0,00 0,00 0,00 0,00 57,84
26 Ljiljana Gledec 0,00 0,00 0,00 56,94 0,00 0,00 0,00 0,00 56,94
27 Ilija Lukić 0,00 56,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,55
28 Vjeko Kužina 0,00 0,00 0,00 56,44 0,00 0,00 0,00 0,00 56,44
29 Zvonimir Gršković 0,00 0,00 0,00 56,44 0,00 0,00 0,00 0,00 56,44
30 Nikola Badrov 0,00 0,00 0,00 54,67 0,00 0,00 0,00 0,00 54,67
31 Sandra Havliček 0,00 0,00 0,00 52,76 0,00 0,00 0,00 0,00 52,76
32 Goran Dražić 0,00 0,00 0,00 52,50 0,00 0,00 0,00 0,00 52,50
33 Valerio Franković 0,00 0,00 0,00 52,50 0,00 0,00 0,00 0,00 52,50
34 Viktor Prusac 0,00 0,00 0,00 51,01 0,00 0,00 0,00 0,00 51,01
35 Andrija Domitrović 0,00 50,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,60
36 Milan Petković 0,00 49,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,40
37 Drago Diklić 0,00 49,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,40
38 Borna Cicvarić 0,00 0,00 0,00 49,05 0,00 0,00 0,00 0,00 49,05
39 Zorica Žitko 0,00 0,00 0,00 49,05 0,00 0,00 0,00 0,00 49,05
40 Klara Ivančević-Purgar 0,00 0,00 0,00 46,88 0,00 0,00 0,00 0,00 46,88
41 Đurđica Pavlović 0,00 0,00 0,00 46,88 0,00 0,00 0,00 0,00 46,88
42 Viktor Golem 0,00 0,00 0,00 46,02 0,00 0,00 0,00 0,00 46,02
43 Breda Komočar 0,00 0,00 0,00 43,83 0,00 0,00 0,00 0,00 43,83
44 Branimir Filipović 0,00 0,00 0,00 43,83 0,00 0,00 0,00 0,00 43,83
45 Ante Polić 43,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,06
46 Darko Majder 43,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,06
47 Ivan Žufić 0,00 0,00 0,00 41,76 0,00 0,00 0,00 0,00 41,76
48 Vera Stipan-Maksimović 0,00 0,00 0,00 41,76 0,00 0,00 0,00 0,00 41,76
49 Matko Ferenca 0,00 0,00 0,00 41,48 0,00 0,00 0,00 0,00 41,48
50 Karlo Cihlar 0,00 0,00 0,00 41,48 0,00 0,00 0,00 0,00 41,48
51 Davor Senjanović 38,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,43
52 Darko Juzbašić 0,00 0,00 36,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,25
53 Đani Škalamera 0,00 0,00 0,00 35,17 0,00 0,00 0,00 0,00 35,17