Parska liga 2017/18 – 2. Ciklus – Poredak

PARSKO PRVENSTVO KLUBA 2. CIKLUS 2017/18

Poz. Igrač 1. kolo 2.kolo 3.kolo 4.kolo 5.kolo 6.kolo 7.kolo 8.kolo Total
1 Jurica Maričić 63,19 61,85 63,19 67,19 63,18 0,00 0,00 0,00 318,60
2 Milko Pravdić 63,19 61,85 63,19 67,19 63,18 0,00 0,00 0,00 318,60
3 Branko Jeger 62,50 42,96 49,26 57,13 46,37 0,00 0,00 0,00 258,22
4 Vjeran Zaninović 62,50 42,96 49,26 57,13 46,37 0,00 0,00 0,00 258,22
5 Zorana Vidić 53,58 60,74 49,26 46,02 42,51 0,00 0,00 0,00 252,11
6 Salih Suljagić 43,09 44,44 56,05 47,87 53,53 0,00 0,00 0,00 244,98
7 Slavica Glad 43,09 44,44 56,05 47,87 53,53 0,00 0,00 0,00 244,98
8 Sandra Havliček 0,00 54,44 59,75 57,87 55,57 0,00 0,00 0,00 227,63
9 Davor Samaržija 38,15 48,89 41,23 39,54 42,64 0,00 0,00 0,00 210,45
10 Ranko Končalović 38,15 48,89 41,23 39,54 42,64 0,00 0,00 0,00 210,45
11 Kristian Sentić 0,00 60,74 49,26 46,02 42,51 0,00 0,00 0,00 198,53
12 Ivan Urli 46,79 44,07 0,00 49,26 50,12 0,00 0,00 0,00 190,24
13 Boris Karaman 46,79 44,07 0,00 49,26 50,12 0,00 0,00 0,00 190,24
14 Tihana Brkljačić 0,00 0,00 59,75 57,87 62,82 0,00 0,00 0,00 180,44
15 Marija Orešković 49,88 57,41 0,00 0,00 39,46 0,00 0,00 0,00 146,75
16 Robert Jurilj 0,00 52,22 0,00 45,37 48,88 0,00 0,00 0,00 146,47
17 Zoran Šimec 0,00 52,22 0,00 45,37 48,88 0,00 0,00 0,00 146,47
18 Nenad Gaćeša 0,00 36,30 0,00 47,87 45,23 0,00 0,00 0,00 129,40
19 Želimir Kern 0,00 36,30 0,00 47,87 45,23 0,00 0,00 0,00 129,40
20 Mate Meštrić 0,00 0,00 0,00 59,44 62,82 0,00 0,00 0,00 122,26
21 Vesna Kartelo 59,75 61,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,86
22 Zoran Majerić 59,75 61,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,86
23 Klara Ivančević-Purgar 49,88 57,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107,29
24 Iva Mrkić 0,00 54,44 52,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106,79
25 Toni Vidović 0,00 0,00 0,00 43,24 55,57 0,00 0,00 0,00 98,81
26 Nikola Badrov 0,00 0,00 0,00 43,24 49,70 0,00 0,00 0,00 92,94
27 Damir Čusak 0,00 0,00 42,47 0,00 46,79 0,00 0,00 0,00 89,26
28 Ilija Lukić 0,00 0,00 42,47 0,00 46,79 0,00 0,00 0,00 89,26
29 Goran Dražić 0,00 0,00 0,00 59,44 0,00 0,00 0,00 0,00 59,44
30 Željka Karaman – Martinović 0,00 0,00 0,00 0,00 59,16 0,00 0,00 0,00 59,16
31 Dražen Martinović 0,00 0,00 0,00 0,00 59,16 0,00 0,00 0,00 59,16
32 Renata Petrović – Bilušić 0,00 0,00 0,00 0,00 57,96 0,00 0,00 0,00 57,96
33 Mario Muštra 0,00 0,00 0,00 0,00 57,96 0,00 0,00 0,00 57,96
34 Sanja Suman 53,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,58
35 Matej Ivančić 0,00 0,00 52,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,35
36 Matko Ferenca 0,00 0,00 0,00 0,00 49,70 0,00 0,00 0,00 49,70
37 Milan Petković 0,00 0,00 46,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,79
38 Ivan Petković 0,00 0,00 46,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,79
39 Vesna Landripet 43,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70
40 Darko Juzbašić 43,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70
41 Emanuel Evačić 0,00 0,00 0,00 0,00 36,85 0,00 0,00 0,00 36,85
42 Domina Vusio 0,00 35,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,56
43 Nikola Mratinić 0,00 35,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,56