Ciklus 1 – Poredak

PARSKO PRVENSTVO KLUBA 1.CIKLUS 2014/15
Por. Par 1. kolo 2.kolo 3.kolo 4.kolo 5.kolo 6.kolo 7.kolo 8.kolo Total
1 Neven Blagojević 46,43 55,36 62,14 53,04 61,50 60,00 54,76 346,80
2 Ariana Duić 46,43 55,36 62,14 53,04 0,00 60,00 54,76 331,73
3 Jurica Maričić 51,79 48,21 55,36 59,03 49,31 46.54 60,71 324,41
4 Ljerka Brkljačić – Šurkalović 54,71 56,07 47,38 50,46 58,07 55.46 50,32 317,01
5 Branko Jeger 46,88 56,85 38,89 51,85 53,00 53.08 64,29 311,76
6 Vjeran Zaninović 46,88 56,85 38,89 51,85 53,00 53.08 64,29 311,76
7 Kristian Sentić 53,62 46,73 46,43 51,09 59,54 50.53 53,76 311,17
8 Boris Karaman 0,00 48,21 52,18 43,29 70,93 43.57 65,87 280,48
9 Ivan Urli 0,00 48,21 52,18 43,29 70,93 43.57 65,87 280,48
10 Goran Dražić 58,18 51,19 0,00 53,37 59,54 58.25 53,70 275,98
11 Borna Cicvarić 51,79 48,21 59,03 49,31 0,00 46.54 60,71 269,05
12 Luka Žunić 58,18 51,19 53,37 0,00 43,93 58.25 53,70 260,37
13 Darko Majder 54,71 40,18 56,07 47,38 50,46 0,00 0,00 248,80
14 Dubravka Penić 39,34 42,50 36,71 40,74 45,14 49.07 37,30 241,73
15 Salih Suljagić 0,00 39,29 45,29 49,31 46,43 50.68 50,00 230,32
16 Slavica Glad 0,00 39,29 45,29 49,31 46,43 50.68 50,00 230,32
17 Ante Polić 0,00 46,43 0,00 61,50 58,07 0,00 50,32 216,32
18 Marko Šipuš 39,93 60,42 54,29 0,00 53,47 0,00 0,00 208,11
19 Zdenko Frid 37,80 43,21 39,04 42,13 0,00 41.35 0,00 162,18
20 Zrinko Ručević 37,80 43,21 39,04 42,13 0,00 41.35 0,00 162,18
21 Berislav Folbert 0,00 0,00 0,00 55,31 55,36 45.48 51,38 162,05
22 Darko Šeremet 60,42 47,50 0,00 53,47 0,00 0,00 0,00 161,39
23 Marija Orešković 0,00 0,00 36,71 40,74 45,14 49.07 37,30 159,89
24 Zoran Majerić 47,92 54,64 51,09 0,00 0,00 0,00 0,00 153,65
25 Marina Pilipović 59,57 57,74 0,00 0,00 0,00 64.01 0,00 117,31
26 Ognjen Staničić 59,57 57,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117,31
27 Kiril Marinovski 47,57 0,00 66,07 0,00 0,00 0,00 0,00 113,64
28 Mate Meštrić 47,57 0,00 66,07 0,00 0,00 0,00 0,00 113,64
29 Dunja Šver 47,27 0,00 0,00 63,89 0,00 0,00 0,00 111,16
30 Dario Kuhar 0,00 0,00 53,93 0,00 0,00 0,00 52,12 106,05
31 Ive Alfirev 0,00 0,00 53,93 0,00 0,00 0,00 52,12 106,05
32 Darko Jesenšek 0,00 47,92 54,64 0,00 0,00 0,00 0,00 102,56
33 Sandra Tomljanović 0,00 48,81 0,00 0,00 52,00 64.01 0,00 100,81
34 Jasminka Klanjšček 39,93 0,00 54,29 0,00 0,00 0,00 0,00 94,22
35 Dubravko Sokolić 0,00 46,73 0,00 0,00 42,50 0,00 0,00 89,23
36 Dušan Gojić 39,34 0,00 0,00 0,00 0,00 53.34 47,67 87,01
37 Predrag Čaklović 62,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,35
38 Tvrtko Perković 62,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,35
39 Lajla Gumhalter 0,00 0,00 0,00 57,04 0,00 0,00 0,00 57,04
40 Zorana Čekol 0,00 0,00 0,00 57,04 0,00 0,00 0,00 57,04
41 Marko Kučan 0,00 0,00 55,36 0,00 0,00 0,00 0,00 55,36
42 Klara Ivančević-Purgar 0,00 0,00 0,00 55,31 0,00 0,00 0,00 55,31
43 Beganović Martina 53,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,62
44 Ante Mijić 0,00 52,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,08
45 Joško Đilović 0,00 52,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,08
46 Matej Ivančić 0,00 48,81 0,00 0,00 0,00 67.61 0,00 48,81
47 Ivo Bušac 0,00 48,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,51
48 Sanja Kumpar 0,00 48,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,51
49 Nikola Foriš 0,00 0,00 0,00 48,46 0,00 0,00 0,00 48,46
50 Šefko Mešković 0,00 0,00 0,00 48,46 0,00 0,00 0,00 48,46
51 Tomislav Šašek 48,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,07
52 Alexander Hydes 48,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,07
53 Ratko Šimić 0,00 0,00 47,50 0,00 0,00 0,00 0,00 47,50
54 Željka Karaman-Martinović 47,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,27
55 Tihana Brkljačić 44,29 0,00 0,00 0,00 0,00 55.46 0,00 44,29
56 Sandra Probst 44,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,29
57 Nataša Lukšić – Dolenc 0,00 0,00 42,50 0,00 0,00 0,00 0,00 42,50